KOMITET WYBORCZY
POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
(W SKRÓCIE: KOMITET WYBORCZY PSL)

Pełnomocnik Wyborczy Komitetu Wyborczego PSL: Mariusz Władysław Miętus
Pełnomocnik Finansowy Komitetu Wyborczego PSL: Kamila Katarzyna Kurlej

Adres: Piękna 3A, 00-539 Warszawa
Mail: biuronkw@psl.org.pl
Telefon: 22 620 60 20
Fax: 22 654 35 83

DOKUMENTY

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe i zamiarze samodzielnego zgłaszania kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku. [POBIERZ]

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018  r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. [POBIERZ]

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku. [POBIERZ]

REJESTR KREDYTÓW

Brak wpisów w rejestrze kredytów

REJESTR WPŁAT

Brak wpisów w rejestrze wpłat