WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Pełnomocnik Wyborczy Komitetu Wyborczego PSL: Mariusz Władysław Miętus
Pełnomocnik Finansowy Komitetu Wyborczego PSL: Kamila Katarzyna Kurlej

Dane Komitetu:
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
(w skrócie: Komitet Wyborczy PSL)
ul. Piękna 3a
00-539 Warszawa
mail: biuronkw@psl.org.pl
tel. 22 620 60 20
fax 22 654 35 83

DOKUMENTY

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE i zamiarze samodzielnego zgłaszania list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

[POBIERZ]

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

[POBIERZ]

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

[POBIERZ]

Gospodarkę finansową komitetu prowadzi i ponosi za nią pełną odpowiedzialność pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ( art. 127 § 1 ustawy z dnia 05.01.2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. 2011.21.112 ze zm.).Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu wyborczego: „Bez pisemnej zgody Pełnomocnika Finansowego nie można zaciągać żadnych zobowiązań finansowych w imieniu i na rzecz komitetu”.

REJESTR KREDYTÓW

Brak wpisów w rejestrze kredytów

REJESTR WPŁAT

Brak wpisów w rejestrze wpłat